Profil KWR7 jest profilem kątowym stosowanym do wsparcia środkowej części płyty. Jest to rzadziej stosowany rodzaj profilu niż standardowy profil kątowy KWR2. Cechuje się on mniejszą wytrzymałością z uwagi na mniejsze wymiary. Nóżka profilu wynosząca 40 mm ogranicza regulację płaszczyzny podkonstrukcji. Profile KWR7 stosuje się najczęściej przy mniej wymagających projektach. Niewątpliwą zaletą tego profilu jest niski koszt.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 2,092 cm4
ly 2,027 cm4
Wx 0,724 cm3
Wy 0,679 cm3
Pole 1,304 cm2
Waga 0,353 kg/m