Profil KWRY 80 jest profilem o kształcie litery Y, służącym do zamocowania paneli kompozytowych lub stalowych w systemie zawieszanym. Jest on mocniejszą wersją profili KWRY o łącznej głębokości 80 mm. Głęboka nóżka profili oraz jego kształt wpływają na jego dużą wytrzymałość, przez co można na nim wieszać cięższe okładziny oraz stosować go przy większych siłach poziomych. Środkowa, wnękowa część profilu pełni funkcję odwadniającą. Odprowadza ona wodę opadową dostającą się w pionowe szczeliny między panelami elewacyjnymi.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 18,639 cm4
ly 20,392 cm4
Wx 3,197 cm3
Wy 4,120 cm3
Pole 3,800 cm2
Waga 1,025 kg/m