System podkonstrukcji zawieszanej BSP KWRY do klejenia strukturalnego

  1. SYSTEM

System podkonstrukcji BSP KWRY jest systemem mechanicznego mocowania paneli kasetonowych, najczęściej kompozytowych lub stalowych, na elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w technologii elewacji wentylowanej. System składa się z konsol aluminiowych BSP KW1 (alternatywnie konsol pasywnych BSP KW1 PAS lub KW4 PAS), profili aluminiowych pionowych BSP KWRY oraz zaczepów aluminiowych BSP KWZ. Wszystkie aluminiowe elementy systemu BSP KWRY są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 lub EN AW 6063 w stanie T66 lub T6.

  1. KONSOLE

Konsole BSP KW1 są w całości produkowane z aluminium. Grubość konsol wynosi 4 mm, co sprawia, że konsole cechują się dużą wytrzymałością. Konsole posiadają pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Alternatywnie stosowane konsole pasywne BSP KW1 PAS oraz KW4 PAS zostały zaprojektowane z myślą o zaostrzających się przepisach dotyczących parametrów izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Specjalnie zaprojektowany kształt konsol oraz odpowiednio dobrane materiały, z których są one produkowane, pozwalają na uzyskanie stosunkowo dużej nośności przy jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnych parametrów izolacyjnych. Dzięki zastosowaniu konsol pasywnych BSP można znacznie zniwelować efekt „mostków cieplnych” na elewacji zewnętrznej w warstwie termoizolacji.

Konsola pasywna KW1 PAS składa się z elementów aluminiowych oraz płaskiej przekładki termoizolacyjnej. Grubość ścianki aluminiowej podstawy konsoli wynosi 3 – 4 mm w zależności od wysięgu. Grubość ścianki aluminiowej końcówki natomiast wynosi 3 mm. Przekładka termoizolacyjna produkowana jest z laminatu epoksydowo-szklanego o współczynniku przewodności cieplnej λ=0,36 W/(m*K). Przekładka jest mocowana do aluminiowych elementów za pomocą nitów ze stali nierdzewnej. Dzięki korzystnym parametrom termoizolacyjnym przekładki konsola ta jest doskonałym wyrobem stosowanym w budownictwie energooszczędnym, co potwierdza certyfikat uzyskany od instytutu Passive House w Darmstadt. Konsola jest sklasyfikowana jako nie rozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od zewnątrz. W zakresie reakcji na ogień posiada klasę B-s3,d0. Posiada również pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również stosowania powyżej 25 m. oraz w pasach oddzielenia pożarowego.

Konsola KW4 PAS złożona jest z elementów aluminiowych oraz przekładki komorowej z tworzywa sztucznego o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych. Komory przekładki mieszczą się w warstwie wełny termoizolacyjnej tworząc niewentylowaną przestrzeń powietrzną, co również wpływa korzystnie na izolacyjność termiczną. Przekładka jest zaciskana w gniazdach elementów aluminiowych i tym samym połączona z nimi w sposób trwały. Konsola jest sklasyfikowana jako nie rozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od zewnątrz. W zakresie reakcji na ogień posiada klasę B-s3,d0. Posiada również pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również stosowania powyżej 25 m. oraz w pasach oddzielenia pożarowego.

Długość wszystkich konsol jest zależna od wysięgu elewacji i jest każdorazowo dobierana na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokość natomiast zależy od funkcji, jaką pełni konsola. Konsole stałe – przenoszące pionowe obciążenia od ciężaru elewacji na konstrukcję budynku – występują standardowo w wysokości 150 mm lub 120 mm. Konsole przesuwne – przenoszące jedynie poziome obciążenie od ssania i parcia wiatru – występują standardowo w wysokości 60 mm lub 90 mm. Konsole posiadają specjalnie zaprojektowaną kieszonkę, w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili oraz ustalanie ich płaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniają możliwość ich swobodnej rozszerzalności termicznej. Do mocowania konsol do konstrukcji budynku stosuje się elementy kotwiące dobrane na podstawie obliczeń statycznych. Pod konsole stosuje się specjalne podkładki systemowy BSP HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w celu uniknięcia korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych parametrów termoizolacyjnych.

  1. PROFILE

Profile aluminiowe BSP KWRY są profilami typu „Y” stosowanymi na łączeniu paneli elewacyjnych oraz jako profile wsporcze w środkowej części paneli. Grubość nóżki profili wynosi 2 mm. Głębokość profili 80 mm zapewnia dużą sztywność profili umożliwiającą ich mocowanie w dużym rozstawie. Szerokość profili BSP KWRY wynosi 99 mm, natomiast szerokość wnęki w profilu wynosi 55 mm. Profile mocuje się do konsol za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×19 A2.

  1. ZACZEPY

Zaczepy aluminiowe BSP KWZ o wys. 20 mm posiadają specjalne „wąsy”, które po wsunięciu w profil BSP KWRY rozpierają się o jego ścianki umożliwiając tymczasowe umiejscowienie zaczepu w profilu oraz łatwe przesuwanie go wzdłuż profilu. Grubość ścianki zaczepu wynosi 3 mm. Zaczepy mocuje się do profili za pomocą wkrętów samowiercących lub śrub – dobór na podstawie obliczeń statycznych w zależności od sił działających na elementy. Na zaczepy nakłada się uszczelkę wyprodukowaną na bazie EPDM lub silikonu. Uszczelki stabilizują punkt zawieszenia paneli oraz zapobiegają przemieszczaniu się paneli. Uszczelki dostępne są w kolorze czarnym, szarym lub białym.

  1. OGÓLNE

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4 oraz C5. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE. Uszczelki na zaczepach nie przekraczają wymiaru 50 mm x 50 mm, tym samym nie wymagają niezależnych badań w zakresie reakcji na ogień na podstawie raportu technicznego EOTA TR 021: Reaction to fire requirements for small components. Elementy systemu podkonstrukcji BSP KWRY posiadają pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

System BSP KWRY jest objęty Krajową Oceną Techniczną oraz Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

System ten powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

 

  • System spełniający podwyższone wymagania termiczne.
  • System przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • System przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • System oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • System przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.

Realizacje z tym systemem