Konsole pasywne BSP KW1 PAS zostały zaprojektowane z myślą o zaostrzających się przepisach dotyczących parametrów izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Elementy te pełnią funkcję konstrukcyjną, przenosząc obciążenia pionowe oraz poziome z elewacji na konstrukcję budynku. Rozróżnia się dwa rodzaje konsol: nośne przenoszące zarówno obciążenia pionowe jak i poziome, mocowane na dwie kotwy oraz wiatrowe przenoszące jedynie siły poziome, mocowane na jedną kotwę. Specjalnie zaprojektowany kształt konsol oraz odpowiednio dobrane materiały, z których są one produkowane, pozwalają na uzyskanie stosunkowo dużej nośności przy jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnych parametrów izolacyjnych. Dzięki zastosowaniu konsol pasywnych BSP można znacznie zniwelować efekt „mostków cieplnych” na elewacji zewnętrznej w warstwie termoizolacji. Konsola pasywna składa się z elementów aluminiowych oraz przekładki termoizolacyjnej.

Konsola pasywna BSP KW1 PAS charakteryzuje się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i może bez powłok ochronnych być stosowana w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu elementów aluminiowych – może być również stosowana w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4.

Konsola jest sklasyfikowana jako nie rozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od zewnątrz. Posiada również pozytywną opinię wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej dotyczącą stosowania powyżej 25 m. oraz w pasach oddzielenia pożarowego. Ponadto wyrób został pozytywne zaopiniowany przez ITB w świetle paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury jako zachowujący trwałość w warunkach pożaru w czasie nie krótszym niż 60 min.

Opisany wyrób jest objęty Krajową Oceną Techniczną oraz Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Konsola BSP KW1 PAS została wyróżniona certyfikatem Passive House Institute w Darmstadt, potwierdzającym, że jest to wyrób o bardzo dobrych parametrach termicznych, doskonale nadający się do zastosowania w budownictwie pasywnym. Certyfikat jest do pobrania w poniższym linku:

Certyfikat Passive House

 

  • Wyrób spełniający podwyższone wymagania termiczne.
  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: B-s3-d0
  • Odporność korozyjna: C3

Wariant Wymiar A [mm] Wymiar B [mm]
KW1 PAS 170-150 FIX 170 150
KW1 PAS 170-120 FIX 170 120
KW1 PAS 170-60 FIX 170 60
KW1 PAS 180-150 FIX 180 150
KW1 PAS 180-120 FIX 180 120
KW1 PAS 180-60 FIX 180 60
KW1 PAS 200-150 FIX 200 150
KW1 PAS 200-120 FIX 200 120
KW1 PAS 200-60 FIX 200 60
KW1 PAS 220-150 FIX 220 150
KW1 PAS 220-120 FIX 220 120
KW1 PAS 220-60 FIX 220 60
KW1 PAS 240-150 FIX 240 150
KW1 PAS 240-120 FIX 240 120
KW1 PAS 240-60 FIX 240 60
KW1 PAS 260-150 FIX 260 150
KW1 PAS 260-120 FIX 260 120
KW1 PAS 260-60 FIX 260 60
KW1 PAS 280-150 FIX 280 150
KW1 PAS 280-120 FIX 280 120
KW1 PAS 280-60 FIX 280 60
KW1 PAS 310-150 FIX 310 150
KW1 PAS 310-120 FIX 310 120
KW1 PAS 310-60 FIX 310 60