Konsole pasywne BSP zostały zaprojektowane z myślą o zaostrzających się przepisach dotyczących parametrów izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Elementy te pełnią funkcję konstrukcyjną, przenosząc obciążenia pionowe oraz poziome z elewacji na konstrukcję budynku. Specjalnie zaprojektowany kształt konsol oraz odpowiednio dobrane materiały, z których są one produkowane, pozwalają na uzyskanie stosunkowo dużej nośności przy jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnych parametrów izolacyjnych. Dzięki zastosowaniu konsol pasywnych BSP można znacznie zniwelować efekt „mostków cieplnych” na elewacji zewnętrznej w warstwie termoizolacji. Jako uzupełnienie gamy konsol pasywnych oferujemy konsole pasywne KW2 PAS, które nie są wyposażone w przedłużki aluminiowe. Rozwiązanie to można stosować wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności stosowania ułatwień w wyznaczaniu pionowości fasady podczas montażu, oraz w przypadku małych wysięgów.

  • Wyrób spełniający podwyższone wymagania termiczne.
  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: B-s3-d0
  • Odporność korozyjna: C3

Wariant Wymiar A [mm] Wymiar B [mm]
KW2 PAS 170-150 FIX/LOS 170 150
KW2 PAS 170-120 FIX/LOS 170 120
KW2 PAS 170-90 FIX/LOS 170 90
KW2 PAS 170-60 FIX/LOS 170 60
KW2 PAS 200-150 FIX/LOS 200 150
KW2 PAS 200-120 FIX/LOS 200 120
KW2 PAS 200-90 FIX/LOS 200 90
KW2 PAS 200-60 FIX/LOS 200 60
KW2 PAS 220-150 FIX/LOS 220 150
KW2 PAS 220-120 FIX/LOS 220 120
KW2 PAS 220-90 FIX/LOS 220 90
KW2 PAS 220-60 FIX/LOS 220 60
KW2 PAS 240-150 FIX/LOS 240 150
KW2 PAS 240-120 FIX/LOS 240 120
KW2 PAS 240-90 FIX/LOS 240 90
KW2 PAS 240-60 FIX/LOS 240 60
KW2 PAS 260-150 FIX/LOS 260 150
KW2 PAS 260-120 FIX/LOS 260 120
KW2 PAS 260-90 FIX/LOS 260 90
KW2 PAS 260-60 FIX/LOS 260 60
KW2 PAS 280-150 FIX/LOS 280 150
KW2 PAS 280-120 FIX/LOS 280 120
KW2 PAS 280-90 FIX/LOS 280 90
KW2 PAS 280-60 FIX/LOS 280 60