Aluminiowy system pasywny podkonstrukcji aluminiowej z zastosowaniem konsol KW1 PAS

 1. SYSTEM

System podkonstrukcji pasywnej BSP KW1 PAS jest uniwersalnym systemem podkonstrukcji do mocowania wielu różnych okładzin na elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w technologii elewacji wentylowanej. System składa się z konsol pasywnych BSP KW1 PAS oraz pionowych profili aluminiowych, najczęściej BSP KWR1 i BSP KWR2. Wszystkie aluminiowe elementy systemu BSP KW1 PAS są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

 1. KONSOLE

Konsole pasywne BSP KW1 PAS zostały zaprojektowane z myślą o zaostrzających się przepisach dotyczących parametrów izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Elementy te pełnią funkcję konstrukcyjną, przenosząc obciążenia pionowe oraz poziome z elewacji na konstrukcję budynku. Rozróżnia się dwa rodzaje konsol: nośne przenoszące zarówno obciążenia pionowe jak i poziome, mocowane na dwie kotwy oraz wiatrowe przenoszące jedynie siły poziome, mocowane na jedną kotwę. Specjalnie zaprojektowany kształt konsol oraz odpowiednio dobrane materiały, z których są one produkowane, pozwalają na uzyskanie stosunkowo dużej nośności przy jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnych parametrów izolacyjnych. Dzięki zastosowaniu konsol pasywnych BSP można znacznie zniwelować efekt „mostków cieplnych” na elewacji zewnętrznej w warstwie termoizolacji. Konsola pasywna składa się z elementów aluminiowych oraz przekładki termoizolacyjnej.

Konsola pasywna KW1 PAS składa się z elementów aluminiowych oraz płaskiej przekładki termoizolacyjnej. Grubość ścianki aluminiowej podstawy konsoli wynosi 3 – 4 mm w zależności od wysięgu. Grubość ścianki aluminiowej końcówki natomiast wynosi 3 mm. Końcówki wyposażone są w specjalne uchwyty o grubości 1,5 mm oraz otwory stałe i przesuwne średnicy standardowej M5, w których mocowane są profile podkonstrukcji. Otwory umożliwiają swobodną rozszerzalność profili aluminiowych.

Przekładka termoizolacyjna produkowana jest z laminatu epoksydowo-szklanego o współczynniku przewodności cieplnej λ=0,36 W/(m*K). Przekładka jest mocowana do elementów aluminiowych za pomocą nitów ze stali nierdzewnej. Dzięki korzystnym parametrom termoizolacyjnym przekładki konsola ta jest doskonałym wyrobem stosowanym w budownictwie energooszczędnym, co potwierdza certyfikat uzyskany od instytutu Passive House w Darmstadt.

Konsola jest sklasyfikowana jako nie rozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od zewnątrz. W zakresie reakcji na ogień posiada klasę B-s3,d0. Posiada również pozytywną opinię ITB dotyczącą stosowania powyżej 25 m. oraz w pasach oddzielenia pożarowego.

 1. PROFILE

Profile BSP KWR1 są profilami teowymi stosowanymi na łączeniu paneli elewacyjnych. Profile BSP KWR2 są natomiast profilami kątowymi stosowanymi jako profile wsporcze w środkowej części paneli. Grubość nóżki profili wynosi 2 mm. Szerokość nóżki 70 mm zapewnia dużą sztywność profili umożliwiającą ich mocowanie w dużym rozstawie. Profile kątowe posiadają ściankę przednią o szerokości 50 mm. Profile teowe natomiast posiadają ściankę przednią o szerokości 120 mm, co zapewnia stosunkowo dużą regulację poziomą na łączeniu płyt oraz umożliwia mocowanie płyt, w których należy zachować dużą odległość mocowania od krawędzi (<45 mm). Powierzchnia przednich ścianek profili jest ryflowana, co zapewnia większą powierzchnię klejenia płyt. Profile mocuje się do konsol za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×19 A2.

 1. OGÓLNE

Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji BSP KW1 PAS charakteryzuje się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i może bez powłok ochronnych być stosowany w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu elementów aluminiowych – może być również stosowany w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4.

Ponadto system został pozytywne zaopiniowany przez ITB w świetle paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury jako zachowujący trwałość w warunkach pożaru w czasie nie krótszym niż 60 min.

Opisany system jest objęty Krajową Oceną Techniczną oraz Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Podkonstrukcja BSP powinna być montowana na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

 

W poniższym linku przedstawiamy certyfikat Passive House Institute w Darmstadt dla konsoli pasywnej BSP KW1 PAS:

Certyfikat Passive House

 

 • System spełniający podwyższone wymagania termiczne.
 • System przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
 • System przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
 • System oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
 • System przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
 • System przebadany na Politechnice Warszawskiej.
 • System posiada certyfikat Passive House

Pliki do pobrania:

Realizacje z tym systemem