Profil KWR10 jest profilem kątowym stosowanym do wsparcia środkowej części płyty. Profil ten cechuje się mniejszą wytrzymałością niż standardowy profil KWR2 z uwagi na mniejsze wymiary oraz cieńszą ściankę. Nóżka profilu wynosząca 60 mm umożliwia zachowanie wystarczającej regulacji płaszczyzny podkonstrukcji, ścianka profilu natomiast wynosi 1,75 mm. Szerokość frontowej ścianki wynosząca 40 mm jest wystarczająca do zamocowania okładziny w systemie klejonym. Profile KWR10 stosuje się najczęściej przy mniej wymagających projektach oraz mniejszych obciążeniach. Nie zaleca się ich stosowania powyżej 25 m. Niewątpliwą zaletą tego profilu jest niski koszt.

 

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Wyrób przebadany w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 6,354 cm4
ly 2,266 cm4
Wx 1,561 cm3
Wy 0,712 cm3
Pole 1,654 cm2
Waga 0,448 kg/m