Profil KWRW jest elementem systemowej podkonstrukcji zaczepowej. Profil ten mocowany jest poziomo, bezpośrednio do ściany w przypadku okładzin wewnętrznych lub do pionowej podkonstrukcji w przypadku okładzin zewnętrznych. Z tego samego profilu produkowane są również zaczepy mocowane do płyty, z tym że są one odwrócone o 180 stopni względem profili. Zaczepy KWRW posiadają specjalne gniazdo, w które wkłada się nakrętkę oraz mocuje śrubę regulującą położenie płyty w osi pionowej. Opcjonalnie wykonuje się w zaczepach otwór gwintowany, dzięki czemu można regulować położenie płyty za pomocą śruby bez nakrętki.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 23,223 cm4
ly 2,251 cm4
Wx 4,971 cm3
Wy 1,522 cm3
Pole 3,154 cm2
Waga 0,852 kg/m