Profil KWRP jest profilem dwuteowym, stosowanym na łączeniu płyt elewacyjnych. Profil wsuwany jest w zaczep KWE stanowiąc część systemu podkonstrukcji prętowej. Posiada on ryflowaną ściankę przednią o szerokości 120 mm, co zapewnia dużą tolerancję przesunięcia łączenia płyt elewacyjnych oraz umożliwia odsunięcie punktu mocowania płyty od jej krawędzi nawet do 45 mm. Profil posiada tylne zagięcia w znacznym stopniu usztywniające element.

  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 7,230 cm4
ly 29,670 cm4
Wx 2,493 cm3
Wy 4,945 cm3
Pole 3,680 cm2
Waga 0,994 kg/m