System prętowy BSP KWE stosowany do elewacji wentylowanych

  1. SYSTEM

Z myślą o prowadzonych obecnie na dużą skalę termomodernizacjach istniejących obiektów firma BSP System opracowała innowacyjny system podkonstrukcji prętowej BSP KWE do mocowania elewacji wentylowanych. System ten umożliwia zakotwienie bezpośrednie w konstrukcji budynku bez konieczności usuwania i uzupełniania fragmentów istniejącej izolacji termicznej. Montaż nowej warstwy elewacji jest dzięki temu o wiele szybszy i łatwiejszy. System BSP KWE znajduje również zastosowanie przy standardowym mocowaniu elewacji wentylowanej oraz sufitów podwieszanych na nowych obiektach.

System składa się ze stalowych prętów gwintowanych kotwionych bezpośrednio w podłożu, aluminiowych elementów mocujących BSP KWE oraz profili aluminiowych BSP KWRP i KWRC. Wszystkie aluminiowe elementy systemu BSP KWE są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

  1. PRĘTY

Długość prętów jest zależna od wysięgu elewacji. Ich średnice natomiast dobiera się na podstawie obliczeń statycznych w zależności od sił działających na podkonstrukcję. Standardowo dla prętów nośnych, przenoszących obciążenia pionowe od ciężaru elewacji oraz poziome od ssania i parcia wiatru, stosuje się średnicę 10 lub 12 mm. Dla prętów przenoszących jedynie siły poziome natomiast standardowo stosuje się średnicę 8 mm. Przy dużych obciążeniach pionowych jeden pręt nośny można zakotwić pod kątem, co znacznie zwiększa wytrzymałość całego układu.

  1. ELEMENT MOCUJĄCY I PROFILE

Na pręt nakręcany jest element mocujący BSP KWE przez dwie ścianki środkowe posiadające otwory gwintowane. Mocowanie przez dwie ścianki zapewnia odpowiednie usztywnienie połączenia dwóch elementów. W element mocujący wsuwany jest profil BSP KWRP posiadający ściankę przednią o szerokości 120 mm, stosowany na łączeniu płyt elewacyjnych lub profil BSP KWRC posiadający ściankę przednią o szerokości 40 mm, stosowany jako podparcie środkowej części płyty elewacyjnej. Ścianki elementu BSP KWE są nachylone ku sobie pod delikatnym kątem zaciskając wsunięty profil oraz utrzymując go w wyznaczonej pozycji bez konieczności stosowania dodatkowych zacisków. W znacznym stopniu ułatwia to ustawianie płaszczyzny podkonstrukcji. Po ustawieniu płaszczyzny profile są mocowane do elementów BSP KWE za pomocą wkrętów samowiercących. Powierzchnia przednich ścianek profili jest ryflowana, co zapewnia większą powierzchnię klejenia płyt.

  1. OGÓLNE

System prętowy BSP KWE jest rozwiązaniem pasywnym i w odróżnieniu od standardowych podkonstrukcji z udziałem konsol cechuje się bardzo małym współczynnikiem punktowego przenikania ciepła, przy czym współczynnik liniowego przenikania ciepła spowodowany wsunięciem profilu w warstwę termoizolacji nie występuje wcale. Dodatkowymi zaletami tego systemu jest zastosowanie tych samych elementów niezależnie od wysięgu, który jest praktycznie nieograniczony a także współosiowe działanie siły parcia i ssania wiatru do siły zakotwienia, co korzystnie wpływa na jego wytrzymałość.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4 oraz C5. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji BSP KWE powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

 

  • System spełniający podwyższone wymagania termiczne.
  • System przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • System przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • System przebadany na Politechnice Warszawskiej.

Pliki do pobrania:

Realizacje z tym systemem