Obliczenia statyczne

Na zlecenie klienta wykonujemy obliczenia statyczne dla podkonstrukcji pod elewacje wentylowane. Nasza firma dysponuje programem RFEM produkcji Dlubal Software mającym zaimplementowaną Normę Europejską Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Oprogramowanie umożliwia również liczenie konstrukcji stalowych, płyt elewacyjnych, tafli szklanych i wiele innych elementów. Ponadto współpracujemy z liczącymi się na rynku partnerskimi firmami konstruktorskimi oraz projektowymi, m. in. pracownią RH+.

Obliczenia termiczne

Do wykonywania obliczeń termicznych posługujemy się specjalistycznym programem Trisco produkcji Physibel umożliwiającym trójwymiarowe modelowanie oraz obliczanie punktowych współczynników przenikania ciepła wg szczegółowej metody obliczeniowej zgodnej z normą PN-EN ISO 10211. Na zlecenie klienta dobierzemy i zaprojektujemy podkonstrukcję tak, aby spełniała wszelkie wymagania termoizolacyjne oraz wykonamy kompleksowe obliczenia termiczne dla projektowanej elewacji. Nasi projektanci oraz konstruktorzy wykonujący obliczenia posiadają uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Badania termograficzne

Nasza firma dysponuje kamerą termowizyjną, dzięki czemu możemy wykonać badania termograficzne elewacji oraz sporządzić raport z badań. Jest to skuteczny sposób na zweryfikowanie poprawności montażu warstwy termoizolacyjnej oraz potwierdzenie wyeliminowania mostków termicznych przy zastosowaniu odpowiedniej podkonstrukcji pasywnej. Badania termograficzne umożliwiają również wykrycie pojawienia się punktu rosy na ścianach wewnętrznych pomieszczeń, dzięki czemu można na wczesnym etapie dokonać poprawek i zapobiec skraplaniu się wody.