Wymagania antykorozyjne

Na wytrzymałość podkonstrukcji duży wpływ ma odporność korozyjna poszczególnych jej elementów. Badania korozyjne są również ważnym elementem procedury dopuszczenia wyrobu do zastosowania w budownictwie. Dotyczy to szczególnie elementów metalowych. Podkonstrukcje pod elewacje wentylowane są najczęściej produkowane z aluminium. Jest to materiał posiadający dużą odporność na czynniki atmosferyczne. Zwrócić należy uwagę na materiał, z jakiego są wykonane elementy złączne i kotwiące, gdyż stosunkowo często na budowach widuje się produkty ze stali ocynkowanej, charakteryzującej się słabszą odpornością korozyjną w warunkach wilgotnych.

Klasa trwałości korozyjnej

Coraz częściej dopuszcza się w poszczególnych przypadkach stosowanie elementów kotwiących ze stali ocynkowanej zabezpieczonych dodatkową bitumiczną warstwą ochronną, zakrytych wełną termoizolacyjną. Stosowanie elementów złącznych ze stali ocynkowanej natomiast do łączenia ze sobą elementów podkonstrukcji w miejscach bezpośrednio narażonych na wilgoć oraz wody opadowe jest rozwiązaniem niebezpiecznym. Klasyfikację w zakresie odporności korozyjnej określa się wg PN-EN ISO 9223:2012. Klasa trwałości korozyjnej wyrobu jest podstawą do określenia kategorii korozyjności środowiska, w jakim wyrób może być stosowany. Rozróżniamy sześć kategorii: C1, C2, C3, C4, C5-I oraz C5-M. Najczęściej spotykane kategorie to C3 – środowisko miejskie i przemysłowe o średnim zanieczyszczeniu oraz C4 – środowisko przemysłowe oraz obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.

Rozwiązania podkonstrukcji BSP

Podkonstrukcja BSP została przebadana w Instytucie Techniki Budowlanej pod względem odporności antykorozyjnej. Wszystkie aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Najnowsze badania przeprowadzone w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów natomiast dopuszczają stosowanie podkonstrukcji aluminiowej BSP zabezpieczonej warstwą anodową nawet w środowisku C5.

Konsole pasywne BSP KW PAS posiadające w swojej budowie przekładkę izolacyjną z tworzywa sztucznego również zostały przebadane i charakteryzują się taką samą odpornością antykorozyjną jak pozostałe konsole aluminiowe tj. C3 oraz przy zastosowaniu dodatkowej powłoki anodowej – C4.