System pomiędzy-kondygnacyjny BSP FtF

  1. SYSTEM

System BSP FTF (inaczej kondygnacyjny lub tzw. Floor to Floor) został zaprojektowany w celu zminimalizowania ilości zamocowań punktowych pomiędzy elewacją a konstrukcją budynku. Istotą systemu BSP FTF jest zwiększona rozpiętość montażu konsol, przeważnie w układzie kondygnacyjnym. Konsole są mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku, najczęściej do czoła płyty stropowej. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie głównie przy starych obiektach, których wypełnienie murowe jest bardzo niepewnym podłożem lub przy konstrukcjach stalowych o dużych rozpiętościach rygli. System składa się z konsol fasadowych BSP K1, BSP K2 oraz profilu BSP KWR6.

  1. KONSOLE

Wysokie parametry wytrzymałościowe dwuteowych konsol o ściankach gr. 8 mm spełniają podwyższone wymagania dotyczące nośności i sztywności elementów wsporczych, aby mogły one przenieść znaczne naprężenia, wynikające z rozmieszczenia punktów mocowań jedynie na poziomach stropów kondygnacyjnych.

  1. PROFILE

Pionowe profile nośne BSP KWR6 zostały odpowiednio wzmocnione konstrukcyjnie, aby mogły bezpiecznie przenosić zwiększone obciążenia od ssania i parcia wiatru. Zamknięty kształt przekroju profilu zapobiega jego skręcaniu się oraz zwichrzeniu. Ponadto profil ten jest bardzo wytrzymały na ściskanie, dzięki czemu punkty stałe mocowania mogą być zlokalizowane również u dołu konstrukcji. Specjalnie ukształtowana ryflowana powierzchnia przedniej ścianki znacznie zwiększa trwałość połączenia na styku z okładziną zewnętrzną.

  1. OGÓLNE

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4 oraz C5. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE. System podkonstrukcji BSP FTF jest objęty Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0434 „Zestawy wyrobów do wykonywania podkonstrukcji BSP System do mocowania okładzin elewacyjnych”. Posiada on również pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

System podkonstrukcji BSP FTF powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

 

  • System przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • System przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • System oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • System przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • System przebadany na Politechnice Warszawskiej.

Pliki do pobrania:

Realizacje z tym systemem