1. SYSTEM

Z myślą o prowadzonych obecnie na dużą skalę termomodernizacjach istniejących obiektów firma BSP System opracowała innowacyjny system podkonstrukcji prętowej BSP KWRO do mocowania elewacji wentylowanych, w systemie zaczepowym. System ten umożliwia zakotwienie bezpośrednie w konstrukcji budynku bez konieczności usuwania i uzupełniania fragmentów istniejącej izolacji termicznej. Montaż nowej warstwy elewacji jest dzięki temu o wiele szybszy i łatwiejszy. System BSP KWRO znajduje również zastosowanie przy standardowym mocowaniu elewacji wentylowanej na nowych obiektach.

System składa się ze stalowych prętów gwintowanych kotwionych bezpośrednio w podłożu, aluminiowych konsol mocujących BSP KWE oraz profili aluminiowych BSP KCO. Wszystkie aluminiowe elementy systemu BSP KWRO są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

  1. PRĘTY

Długość prętów jest zależna od wysięgu elewacji. Ich średnice natomiast dobiera się na podstawie obliczeń statycznych w zależności od sił działających na podkonstrukcję. Standardowo dla prętów nośnych, przenoszących obciążenia pionowe od ciężaru elewacji oraz poziome od ssania i parcia wiatru, stosuje się średnicę 10 lub 12 mm. Dla prętów przenoszących jedynie siły poziome natomiast standardowo stosuje się średnicę 8 mm. Przy dużych obciążeniach pionowych jeden pręt nośny można zakotwić pod kątem, co znacznie zwiększa wytrzymałość całego układu.

  1. KONSOLE I PROFILE

Na pręt nakręcana jest konsola mocująca BSP KWE przez dwie ścianki środkowe posiadające otwory gwintowane. Mocowanie przez dwie ścianki zapewnia odpowiednie usztywnienie połączenia dwóch elementów. W konsolę wsuwany jest profil BSP KCO posiadający ściankę przednią o szerokości 40 mm, stosowany jako podparcie środkowej części płyty elewacyjnej. Profile posiadają specjalne gniazda do mocowania uszczelek oraz prowadnice szynowe do mocowania zaczepów, dzięki czemu są one wszystkie mocowane prostoliniowo. Ponadto prowadnice stanowią dodatkowe zabezpieczenie na wyrywanie zaczepów z profili. Ścianki konsoli BSP KWE są nachylone ku sobie pod delikatnym kątem zaciskając wsunięty profil oraz utrzymując go w wyznaczonej pozycji bez konieczności stosowania dodatkowych zacisków. W znacznym stopniu ułatwia to ustawianie płaszczyzny podkonstrukcji. Po ustawieniu płaszczyzny profile są mocowane do konsol BSP KWE za pomocą wkrętów samowiercących.

  1. ZACZEPY

Zaczepy BSP KC3 są zaczepami pojedynczymi skrajnymi stosowanymi do mocowania paneli przy dolnej i górnej krawędzi elewacji. Zaczepy BSP KC4 natomiast są zaczepami podwójnymi pośrednimi stosowanymi do mocowania paneli w środkowej części elewacji. Zaczepy posiadają specjalne wyżłobienie dopasowane do prowadnic profili BSP KCT i KCL. Posiadają również gniazda do mocowania uszczelek wypierających panele oraz zaopatrzone są w uszczelki samoprzylepne zapobiegające bezpośredniego styku szkła z aluminium. Standardowa szerokość zaczepów to 34 mm. Z uwagi na widoczną część zaczepów, można je polakierować na dowolny kolor metodą proszkową. Zaczepy mocuje się do profili za pomocą wkrętów samowiercących ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 5,5 mm lub śrub ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż M6. Dokładny rodzaj elementu złącznego należy dobrać za pomocą obliczeń statycznych.

  1. OGÓLNE

System prętowy BSP KWRO jest rozwiązaniem pasywnym i w odróżnieniu od standardowych podkonstrukcji z udziałem konsol cechuje się bardzo małym współczynnikiem punktowego przenikania ciepła, przy czym współczynnik liniowego przenikania ciepła spowodowany wsunięciem profilu w warstwę termoizolacji nie występuje wcale. Dodatkowymi zaletami tego systemu jest zastosowanie tych samych elementów niezależnie od wysięgu, który jest praktycznie nieograniczony a także współosiowe działanie siły parcia i ssania wiatru do siły zakotwienia, co korzystnie wpływa na jego wytrzymałość.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4 oraz C5. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji BSP KWRO powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

  • System spełniający podwyższone wymagania termiczne.
  • System przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • System oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.