Zaczep KC4 jest elementem systemu podkonstrukcji BSP KCS lub KWRO. Jest to pośredni zaczep do mocowania okładzin szklanych lub ze spieku kwarcowego, stosowany na poziomym łączeniu paneli. Posiada on frezowane rowki dopasowane do prowadnicy w profilu KCL, KCT oraz KCO. W zaczepie znajdują się również gniazda na uszczelki wypierające panele elewacyjne. Rozwiązanie to umożliwia wieszanie paneli o różnych grubościach regulując grubość uszczelek wypierających.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3