Zaczep KWE stanowi element systemu podkonstrukcji prętowej stosowanego najczęściej przy termomodernizacjach istniejących obiektów. Element ten jest nakręcany na pręt gwintowany przez dwie ścianki środkowe posiadające otwory gwintowane. Mocowanie przez dwie ścianki zapewnia odpowiednie usztywnienie połączenia dwóch elementów. W zaczep KWE wsuwany jest profil KWRP lub KWRC. Ścianki zaczepu są nachylone ku sobie pod delikatnym kątem zaciskając wsunięty profil oraz utrzymując go w wyznaczonej pozycji bez konieczności stosowania dodatkowych zacisków. W znacznym stopniu ułatwia to ustawienie płaszczyzny podkonstrukcji.

  • Wyrób spełniający podwyższone wymagania termiczne.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.

Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063

Stan dostawy: T6 lub T66

Klasa reakcji na ogień: A1

Odporność korozyjna: C3