Konsola do systemu fasad segmentowych

Konsole BSP do fasad segmentowych produkowane są z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6. Wyróżniamy konsole BSP KE1 mocowane od góry stropu oraz konsole BSP KE2 mocowane do czoła stropu.

Najczęstszym sposobem montażu konsol do fasad segmentowych jest montaż od środka pomieszczenia. Konsola KE1 montowana od góry stropu pozwala cały czas pozostawać w jego obrysie. Łatwość i bezpieczeństwo montażu w dużym stopniu przyspiesza całość prac, co ma wpływ na koszt montażu elewacji. Rozwiązanie to zwykle wymaga podniesienia poziomu posadzki.

W przypadku stropu z szerszym pasem podstropowym lub brakiem możliwości montażu od góry zastosowanie znajduje konsola BSP KE2 mocowana do czoła stropu. Stanowi to pewne utrudnienie w trakcie montażu, gdyż montaż przebiega bez rusztowań na zewnątrz budynku. Na etapie wylewania płyt stropowych, dla maksymalnego ułatwienia, używa się wtopionych szyn montażowych. Szyny te musza być uwzględnione już na etapie projektu zbrojenia oraz szalunków.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

Konsole segmentowe BSP powinny być montowane na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ konstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

Realizacje z tym systemem