System podkonstrukcji ramowej BSP KRP służy do mocowania przegród balkonowych. System ten składa się z dwóch profili aluminiowych BSP KRP1 oraz BSP KRP2, w których mocowane jest wypełnienie z płyt w sposób niewidoczny, na zasadzie zatrzasku. Wszystkie elementy systemu BSP KRP są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

Profile aluminiowe systemu BSP KRP charakteryzują się bardzo małymi wymiarami i służą wyłącznie do zamocowania płyt wypełniających przegrodę. Nie są one elementami nośnymi przegrody. Konstrukcję nośną przegrody stanowi indywidualnie zaprojektowana rama stalowa lub aluminiowa, do której profile KRP są mocowane przy pomocy wkrętów samowiercących. Między ramą stalową a profilami aluminiowymi stosuje się systemową uszczelkę, która maskuje minimalne zniekształcenia będące efektem nierównomiernej pracy rozszerzalności dwóch materiałów, dzięki czemu są one niewidoczne gołym okiem. Uszczelki stosuje się również pomiędzy profilami KRP a płytą w celu jej usztywnienia. Dobór odpowiednich uszczelek zależy od grubości płyty.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji BSP KRP powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ mocowania przegrody oraz dobór przekroju profilu nośnego powinny być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.