System podkonstrukcji do elewacji wentylowanej BSP KCP dla płyt z kamienia i betonu

 

  1. SYSTEM

System zaczepowy BSP KCP jest systemem mechanicznego mocowania płyt elewacyjnych, najczęściej kamiennych, na elewacji zewnętrznej oraz na ścianach wewnętrznych w technologii elewacji wentylowanej. System ten jest dedykowany cięższym okładzinom o nieregularnym układzie fug pionowych. Składa się on z konsol aluminiowych BSP KW1 (alternatywnie konsol pasywnych BSP KW1 PAS lub KW4 PAS), pionowych profili aluminiowych, poziomego profilu BSP KCP oraz zaczepów do mocowania płyt BSP KC1 i KC2. Wszystkie aluminiowe elementy systemu BSP KCP są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

  1. KONSOLE

Konsole BSP KW1 są w całości produkowane z aluminium. Grubość konsol wynosi 4 mm, co sprawia, że konsole cechują się stosunkowo dużą wytrzymałością.

Alternatywnie stosowane konsole pasywne BSP KW1 PAS oraz KW4 PAS zostały zaprojektowane z myślą o zaostrzających się przepisach dotyczących parametrów izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Specjalnie zaprojektowany kształt konsol oraz odpowiednio dobrane materiały, z których są one produkowane, pozwalają na uzyskanie stosunkowo dużej nośności przy jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnych parametrów izolacyjnych. Dzięki zastosowaniu konsol pasywnych BSP można znacznie zniwelować efekt „mostków cieplnych” na elewacji zewnętrznej w warstwie termoizolacji.

Konsola pasywna KW1 PAS składa się z elementów aluminiowych oraz płaskiej przekładki termoizolacyjnej. Grubość ścianki aluminiowej podstawy konsoli wynosi 3 – 4 mm w zależności od wysięgu. Grubość ścianki aluminiowej końcówki natomiast wynosi 3 mm. Przekładka termoizolacyjna produkowana jest z laminatu epoksydowo-szklanego o współczynniku przewodności cieplnej λ=0,36 W/(m*K). Przekładka jest mocowana do aluminiowych elementów za pomocą nitów ze stali nierdzewnej. Dzięki korzystnym parametrom termoizolacyjnym przekładki konsola ta jest doskonałym wyrobem stosowanym w budownictwie energooszczędnym, co potwierdza certyfikat uzyskany od instytutu Passive House w Darmstadt. Konsola jest sklasyfikowana jako nie rozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od zewnątrz. W zakresie reakcji na ogień posiada klasę B-s3,d0. Posiada również pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również stosowania powyżej 25 m. oraz w pasach oddzielenia pożarowego.

Konsola KW4 PAS złożona jest z elementów aluminiowych oraz przekładki komorowej z tworzywa sztucznego o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych. Komory przekładki mieszczą się w warstwie wełny termoizolacyjnej tworząc niewentylowaną przestrzeń powietrzną, co również wpływa korzystnie na izolacyjność termiczną. Przekładka jest zaciskana w gniazdach elementów aluminiowych i tym samym połączona z nimi w sposób trwały. Konsola jest sklasyfikowana jako nie rozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od zewnątrz. W zakresie reakcji na ogień posiada klasę B-s3,d0. Posiada również pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również stosowania powyżej 25 m. oraz w pasach oddzielenia pożarowego.

Długość wszystkich konsol jest zależna od wysięgu elewacji i jest każdorazowo dobierana na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokość natomiast zależy od funkcji, jaką pełni konsola. Konsole stałe – przenoszące pionowe obciążenia od ciężaru elewacji na konstrukcję budynku – występują standardowo w wysokości 150 mm lub 120 mm. Konsole przesuwne – przenoszące jedynie poziome obciążenie od ssania i parcia wiatru – występują standardowo w wysokości 60 mm lub 90 mm. Konsole posiadają specjalnie zaprojektowaną kieszonkę, w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili oraz ustalanie ich płaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniają możliwość ich swobodnej rozszerzalności termicznej. Do mocowania konsol do konstrukcji budynku stosuje się elementy kotwiące dobrane na podstawie obliczeń statycznych. Pod konsole stosuje się specjalne podkładki systemowy BSP HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w celu uniknięcia korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych parametrów termoizolacyjnych.

  1. PROFILE PIONOWE

Najczęściej stosowanymi profilami pionowymi są profile teowe BSP KWR1 oraz profile kątowe BSP KWR2. Alternatywnie można użyć innych profili z asortymentu BSP w zależności od obliczeń statycznych. Profile aluminiowe BSP KWR1 są profilami teowymi stosowanymi na łączeniu profili poziomych KCP. Profile aluminiowe BSP KWR2 są natomiast profilami kątowymi stosowanymi jako profile wsporcze w środkowej części profili poziomych KCP. Grubość nóżki profili wynosi 2 mm. Szerokość nóżki 70 mm zapewnia dużą sztywność profili. Profile kątowe posiadają ściankę przednią o szerokości 50 mm. Profile teowe natomiast posiadają ściankę przednią o szerokości 120 mm, co zapewnia stosunkowo dużą regulację poziomą na łączeniu profili poziomych. Powierzchnia przednich ścianek profili jest ryflowana. Profile mocuje się do konsol za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×19 A2.

  1. PROFILE POZIOME

Poziome profile BSP KCP są profilami prostokątnymi, zamkniętymi o ściance grubości 3 mm, cechującymi się stosunkowo dużą wytrzymałością. Profile posiadają specjalne gniazda do mocowania uszczelek oraz prowadnice szynowe do mocowania zaczepów, co ułatwia ich prostoliniową lokalizację. Dzięki możliwości dowolnej lokalizacji zaczepów w linii poziomej system BSP KCP doskonale nadaje się do mocowania płyt w układzie z ciągłymi fugami poziomymi oraz nieregularnymi fugami pionowymi, ustawionymi „na mijankę”. Prowadnice profili stanowią ponadto dodatkowe zabezpieczenie na wyrywanie z nich zaczepów. Profile poziome mocuje się do pionowych profili najczęściej za pomocą śrub, dobranych na podstawie obliczeń statycznych.

  1. ZACZEPY

Zaczepy BSP KC1 są zaczepami pojedynczymi skrajnymi stosowanymi do mocowania płyt przy dolnej i górnej krawędzi elewacji. Zaczepy BSP KC2 natomiast są zaczepami podwójnymi pośrednimi stosowanymi do mocowania płyt w środkowej części elewacji. Zaczepy posiadają specjalne wyżłobienie dopasowane do prowadnic profili BSP KCP. Posiadają również gniazda do mocowania uszczelek wypierających płyty. Standardowa szerokość zaczepów to 34 mm. Z uwagi na widoczną część zaczepów, można je polakierować na dowolny kolor metodą proszkową. Zaczepy mocuje się do profili za pomocą wkrętów samowiercących ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 5,5 mm lub śrub ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż M6. Dokładny rodzaj elementu złącznego należy dobrać za pomocą obliczeń statycznych.

  1. OGÓLNE

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System BSP KCP powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

  • System spełniający podwyższone wymagania termiczne.
  • System przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • System przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej