Profil aluminiowy elewacji wentylowanej BSP
Profil aluminiowy elewacji wentylowanej BSP

Profil KWR1 jest profilem teowym stosowanym na łączeniu płyt elewacyjnych. Jest to jeden z najbardziej podstawowych elementów podkonstrukcji BSP. Profil został zaprojektowany w sposób zapewniający regulację płaszczyzny w zakresie 50 mm, co pozwala uniknąć problemów związanych z nierównościami betonu. Powiększona „nóżka” profilu, mająca 70 mm oraz grubość ścianki 2 mm zapewniają stosunkowo dużą sztywność i pozwalają na większe rozpiętości konsol w pionie. Ryflowana powierzchnia profilu aluminiowego zapewnia większą powierzchnie klejenia przy montażu niewidocznym. Szerokość profilu KWR1 równa 120 mm zapewnia natomiast dużą tolerancję przesunięcia łączenia płyt elewacyjnych oraz umożliwia odsunięcie punktu mocowania płyty od jej krawędzi nawet do 45 mm.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Wyrób przebadany w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 15,580 cm4
ly 27,096 cm4
Wx 2,785 cm3
Wy 4,516 cm3
Pole 3,642 cm2
Waga 0,983 kg/m