Profil KWR3 jest profilem teowym stosowanym na łączeniu płyt elewacyjnych. Jest to rzadziej stosowany rodzaj profilu niż standardowy profil teowy KWR1. Cechuje się on mniejszą wytrzymałością z uwagi na mniejsze wymiary. Nóżka profilu wynosząca 50 mm ogranicza w małym stopniu regulację płaszczyzny podkonstrukcji. Szerokość profilu wynosząca 100 mm w większości przypadków jest wystarczająca do połączenia płyt elewacyjnych oraz odpowiedniego odsunięcia punktów mocowań od krawędzi płyt. Profile KWR3 stosuje się najczęściej przy mniej wymagających projektach. Niewątpliwą zaletą tego profilu jest niski koszt.

  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 5.864 cm4
ly 16.546 cm4
Wx 1.432 cm3
Wy 3.309 cm3
Pole 2.963 cm2
Waga 0.803 kg/m