Profil KWR6 jest elementem system BSP Floor to Floor, który został zaprojektowany w celu zminimalizowania ilości zamocowań punktowych pomiędzy elewacją a ścianą budynku. Istotą tego systemu jest zwiększony rozstaw konsol w pionie, przeważnie w układzie kondygnacyjnym. Jest to możliwe dzięki profilom, które zostały odpowiednio wzmocnione konstrukcyjnie, aby mogły bezpiecznie przenosić zwiększone obciążenia wiatrem, a strzałka ugięcia profilu nie przekroczyła wartości krytycznej. Profil KWR6 jest najmocniejszym profilem w ofercie BSP. Znakomicie sprawdza się przy słabych lub starych, niepewnych podłożach murowych, gdzie mocowanie jest możliwe jedynie do stropów żelbetowych lub rygli konstrukcji stalowej. Ponadto profil posiada budowę zamkniętą prostokątną, dzięki czemu z każdej strony można do niego zamocować dodatkowe elementy podkonstrukcji. Stanowi to dobre i łatwe rozwiązanie np. przy obudowach obustronnych lub przestrzennych.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 95,865 cm4
ly 58,829 cm4
Wx 17,540 cm3
Wy 9,805 cm3
Pole 8,536 cm2
Waga 2,305 kg/m