Profil KWR4 jest profilem kątowym stosowanym do wsparcia środkowej części płyty. Jest to rzadziej stosowany rodzaj profilu niż standardowy profil kątowy KWR2. Cechuje się on mniejszą wytrzymałością z uwagi na mniejsze wymiary. Nóżka profilu wynosząca 50 mm ogranicza w małym stopniu regulację płaszczyzny podkonstrukcji. Profile KWR4 stosuje się najczęściej przy mniej wymagających projektach. Niewątpliwą zaletą tego profilu jest niski koszt.

  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 4.908 cm4
ly 4.908 cm4
Wx 1.335 cm3
Wy 1.335 cm3
Pole 1.960 cm2
Waga 0.531 kg/m