Profil KWRG został opracowany w celu usztywnienia płyt glifowych na styku okładziny elewacyjnej z ościeżem okna. Dodatkowo, dzięki długiej ściance profilu równej 160 mm, profil KWRG można stosować w miejscach, gdzie punkt mocowania okładziny zlokalizowany jest w dalszej odległości od dostępnego punktu zakotwienia podkonstrukcji.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063

Stan dostawy: T6 lub T66

Klasa reakcji na ogień: A1

Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 131,388 cm4
ly 17,280 cm4
Wx 12,695 cm3
Wy 2,934 cm3
Pole 4,819 cm2
Waga 1,301 kg/m