Profil KWR9 jest profilem teowym stosowanym na łączeniu płyt elewacyjnych. Profil ten cechuje się mniejszą wytrzymałością niż standardowy profil KWR1 z uwagi na mniejsze wymiary oraz cieńszą ściankę. Nóżka profilu wynosząca 60 mm umożliwia zachowanie wystarczającej regulacji płaszczyzny podkonstrukcji, ścianka profilu natomiast wynosi 1,75 mm. Szerokość profilu wynosząca 100 mm w większości przypadków jest wystarczająca do połączenia płyt elewacyjnych oraz odpowiedniego odsunięcia punktów mocowań od krawędzi płyt. Profile KWR9 stosuje się najczęściej przy mniej wymagających projektach oraz mniejszych obciążeniach. Nie zaleca się ich stosowania powyżej 25 m. Niewątpliwą zaletą tego profilu jest niski koszt.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 8,421 cm4
ly 13,179 cm4
Wx 1,773 cm3
Wy 2,636 cm3
Pole 2,627 cm2
Waga 0,712 kg/m