Profil KWRY 50 jest profilem o kształcie litery Y, służącym do zamocowania paneli kompozytowych lub stalowych w systemie zawieszanym. Jest on ekonomiczną wersją profili KWRY o łącznej głębokości 50 mm. Stosowany jest przy mniej wymagających projektach, gdzie występują mniejsze siły poziome. Środkowa, wnękowa część profilu pełni funkcję odwadniającą. Odprowadza ona wodę opadową dostającą się w pionowe szczeliny między panelami elewacyjnymi.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 4,3421 cm4
ly 18,992 cm4
Wx 1,195 cm3
Wy 3,837 cm3
Pole 3,024 cm2
Waga 0,819 kg/m