Profil KWR12 jest profilem teowym stosowanym na łączeniu płyt elewacyjnych. Jest to nieco zmodyfikowana wersja profilu KWR1. Profil został zaprojektowany w sposób zapewniający regulację płaszczyzny w zakresie 50 mm, co pozwala uniknąć problemów związanych z nierównościami betonu. Powiększona „nóżka” profilu, mająca 70 mm oraz grubość ścianki 2 mm zapewniają stosunkowo dużą sztywność i pozwalają na większe rozpiętości konsol w pionie. Ryflowana powierzchnia profilu aluminiowego zapewnia większą powierzchnie klejenia przy montażu niewidocznym. Szerokość profilu KWR12 równa 140 mm zapewnia natomiast jeszcze większą tolerancję przesunięcia łączenia płyt elewacyjnych niż profil KWR1 oraz umożliwia odsunięcie punktu mocowania płyty od jej krawędzi nawet do 55 mm. Umożliwia to mocowanie nitowane płyt ze spieków kwarcowych, które często wymagają odsunięcia 50 mm od krawędzi.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 16,554 cm4
ly 45,957 cm4
Wx 2,851 cm3
Wy 6,565 cm3
Pole 4,390 cm2
Waga 1,185 kg/m