Profil KWRC jest profilem ceowym, stosowanym jako wsparcie środkowej części płyty elewacyjnej. Profil wsuwany jest w zaczep KWE stanowiąc część systemu podkonstrukcji prętowej. Posiada on ryflowaną ściankę przednią o szerokości 40 mm, wystarczającą do zastosowania klejonego systemu mocowania okładziny. Profil posiada tylne zagięcia w znacznym stopniu usztywniające element.

  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 6,200 cm4
ly 6,770 cm4
Wx 2,981 cm3
Wy 3,385 cm3
Pole 2,590 cm2
Waga 0,699 kg/m