Profil KWR11 jest profilem kątowym stosowanym do wsparcia środkowej części płyty. Jest to rzadziej stosowany rodzaj profilu niż standardowy profil kątowy KWR2. Cechuje się on mniejszą wytrzymałością z uwagi na mniejsze wymiary. Nóżka profilu wynosząca 60 mm umożliwia zachowanie wystarczającej regulacji płaszczyzny podkonstrukcji. Szerokość przedniej ścianki profilu wynosząca 30 mm natomiast umożliwia zastosowanie go w ciasnych miejscach, gdzie inne profile się nie mieszczą. Profile KWR11 często stosuje się również jako profile spinające naroża okładziny elewacyjnej. Niewątpliwą zaletą tego profilu jest niski koszt.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 5,767 cm4
ly 1,003 cm4
Wx 1,488 cm3
Wy 0,407 cm3
Pole 1,497 cm2
Waga 0,406 kg/m