Mocowanie okładzin wewnątrz pomieszczeń jest zazwyczaj objęte mniejszymi wymaganiami technicznymi. Przede wszystkim siły działające na podkonstrukcję wewnątrz pomieszczeń są znacznie mniejsze niż w warunkach zewnętrznych z uwagi na brak bezpośredniego działania wiatru. Ponadto we wnętrzach najczęściej nie wymaga się izolacji termicznej, przez co wysięg podkonstrukcji jest znacznie mniejszy. To właśnie na jak najmniejszym wysięgu zależy projektantom przy okładzinach wewnętrznych w celu uzyskania jak największej powierzchni użytkowej. Poniżej przedstawiono szereg rozwiązań projektowych z wykorzystaniem podkonstrukcji BSP System dla okładzin wewnętrznych.

Konsole BSP KW1 z profilami KWR5 i KWR8

Najbardziej standardowym rozwiązaniem mocowania okładzin wewnętrznych jest wykorzystanie konsol KW1 oraz aluminiowych profili kątowych KWR5 oraz teowych KWR8, które są najpłytszymi profilami w asortymencie BSP. Wysięg konsol można dobrać dowolny spośród całego asortymentu , jednak najczęściej stosuje się konsole o wysięgu 42 mm w celu uzyskania jak najmniejszego całkowitego wysięgu okładziny. Rozwiązanie to umożliwia regulację wysięgu podkonstrukcji w zakresie 45 – 63 mm.

Profile BSP RW

Zastosowanie profili RW typu „Omega” umożliwia uzyskanie najmniejszego możliwego wysięgu podkonstrukcji spośród wszystkich przedstawionych rozwiązań tj. 16 mm. Profile mocuje się bezpośrednio do podłoża a płaszczyznę podkonstrukcji reguluje się za pomocą podkładek.

System BSP KWRW

Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu zaczepowego KWRW (alternatywnie KWRZ), mocowanego bezpośrednio do podłoża. Wysięg podkonstrukcji w tym przypadku wynosi 28 mm a płaszczyznę podkonstrukcji reguluje się za pomocą podkładek.

System BSP KCS z profilami KCO

Do mocowania zaczepowego okładzin szklanych lub ze spieku kwarcowego wewnątrz pomieszczeń stosuje się system KCS z wykorzystaniem profili KCO, mocowanych bezpośrednio do podłoża. Wysięg lica okładziny w tym przypadku wynosi 51 mm a płaszczyznę podkonstrukcji reguluje się za pomocą podkładek.

System KWRY z profilami RWY

Do mocowania kompozytowych, aluminiowych lub stalowych paneli kasetonowych wewnątrz pomieszczeń stosuje się system KWRY z wykorzystaniem profili RWY, mocowanych bezpośrednio do podłoża. Płaszczyznę podkonstrukcji reguluje się za pomocą podkładek.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji BSP do okładzin wewnętrznych powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

  • System przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • System przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • System oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.