System podkonstrukcji BSP do mocowania okładzin wewnętrznych składa się z konsol aluminiowych BSP KW1/42 oraz profili aluminiowych BSP KWR5 i BSP KWR8. Z uwagi na znacznie mniejsze wymagania wytrzymałościowe dla mocowania okładzin wewnątrz pomieszczeń, elementy tego systemu zostały pocienione i zmniejszone w celu zoptymalizowania zużycia materiału i tym samym zwiększenia oszczędności. Wszystkie elementy systemu są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

Grubość konsol aluminiowych BSP KW1/42 wynosi 3 mm. Ich długość (wysięg) wynosząca 42 mm pozwala na uzyskanie małego wysięgu okładziny, co umożliwia wykorzystanie większej przestrzeni użytkowej. Wysokość natomiast zależy od funkcji, jaką pełni konsola. Konsole stałe – przenoszące pionowe obciążenia od ciężaru elewacji na konstrukcję budynku – występują standardowo w wysokości 150 mm lub 120 mm. Konsole przesuwne – przenoszące jedynie poziome obciążenie – występują standardowo w wysokości 60 mm lub 90 mm. Konsole posiadają specjalnie zaprojektowaną kieszonkę o gr. 1,5 mm w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili oraz ustawianie ich płaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniają możliwość ich swobodnej rozszerzalności termicznej. Do mocowania konsol do konstrukcji budynku stosuje się elementy kotwiące dobrane na podstawie obliczeń statycznych. Pod konsole stosuje się specjalne podkładki systemowy BSP HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w celu uniknięcia korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych parametrów termoizolacyjnych.

Profile aluminiowe BSP KWR7 są profilami teowymi stosowanymi na łączeniu paneli elewacyjnych. Profile aluminiowe BSP KWR5 są natomiast profilami kątowymi stosowanymi jako profile wsporcze w środkowej części paneli. Grubość nóżki profili została pomniejszona ze względu na bardzo małe siły poziome występujące wewnątrz pomieszczeń i wynosi 1,8 – 2 mm. Szerokość nóżki 38 mm pozwala na zminimalizowanie odległości między ścianą a okładziną. Profile kątowe posiadają ściankę przednią o szerokości 58 mm. Profile teowe natomiast posiadają ściankę przednią o szerokości 90 mm. Powierzchnia przednich ścianek profili jest ryflowana, co zapewnia większą powierzchnię klejenia płyt. Profile mocuje się do konsol za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×19 A2.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji BSP do okładzin wewnętrznych powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

  • System przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • System przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • System oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.