Profil KWR5 jest profilem kątowym, stosowanym do wsparcia środkowej części płyty. Profil ten jest elementem systemu podkonstrukcji do mocowania okładzin wewnętrznych. Małe wymiary profilu zapewniają niski koszt. Wytrzymałość oraz sztywność jest natomiast wystarczająca do mocowania paneli wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie występują duże siły poziome. Profil najczęściej stosuje się w połączeniu z konsolą KW1/42. W zależności od tego, którą ścianką wsuniemy profil w konsolę możemy regulować płaszczyznę okładziny w zakresie 45 – 90 mm.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 2,305 cm4
ly 6,454 cm4
Wx 0,785 cm3
Wy 1,607 cm3
Pole 1,794 cm2
Waga 0,486 kg/m