Profil KWR8 jest profilem teowym, stosowanym na łączeniu płyt elewacyjnych. Profil ten jest elementem systemu podkonstrukcji do mocowania okładzin wewnętrznych. Małe wymiary profilu zapewniają niski koszt. Wytrzymałość oraz sztywność jest natomiast wystarczająca do mocowania paneli wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie występują duże siły poziome. Profil najczęściej stosuje się w połączeniu z konsolą KW1/42. „Nóżka” profilu KWR8 jest przesunięta względem środka w celu ułatwienia dostępu do punktu mocowania profilu do konsoli.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 2,325 cm4
ly 10,879 cm4
Wx 0,741 cm3
Wy 2,236 cm3
Pole 2,164 cm2
Waga 0,587 kg/m