Profil KWN4 jest profilem ceowym, stosowanym najczęściej do mocowania naroży. Profil można również zastosować, w celu spięcia paneli w 3 płaszczyznach, np. przy przestrzennych elementach dekoracyjnych (tzw. „żyletkach”), lub przegrodach balkonowych.

Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063

Stan dostawy: T6 lub T66

Klasa reakcji na ogień: A1

Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx cm4
ly cm4
Wx cm3
Wy cm3
Pole cm2
Waga kg/m