KWRY50 is type of a Y profile used for hanging ACP or metal sheets. It is cheaper KWRY profile due to 50 mm long foot. It can be used on objects that are subjected to lower loads. The middle part of the profile drains the water. Rain water that penetrates facade through vertical joints can drain easily.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 4,3421 cm4
ly 18,992 cm4
Wx 1,195 cm3
Wy 3,837 cm3
Pole 3,024 cm2
Waga 0,819 kg/m