KWR2 L profile is used to support middle part of the cladding panel. It is our standard element and one of the stiffest L profiles. The adjustment is possible in 50 mm range which helps to deal with concrete unevennesses. Its 70 mm long “leg” and 2 mm thick walls increase the stiffness and allow for greater spacing of brackets. Grooved surface increases the connection area of adhesives.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 12,001 cm4
ly 5,154 cm4
Wx 2,480 cm3
Wy 1,315 cm3
Pole 2,305 cm2
Waga 0,622 kg/m