KWR1 T profile is used at the connection of cladding panels. It is our standard element and one of the stiffest T profiles. The adjustment is possible in 50 mm range which helps to deal with concrete unevennesses. Its 70 mm long “leg” and 2 mm thick walls increase the stiffness and allow for greater spacing of brackets. Grooved surface increases the connection area of adhesives. It is 120 mm wide and enables fixing point of the cladding panel to be 45 mm from its edge.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 15,580 cm4
ly 27,096 cm4
Wx 2,785 cm3
Wy 4,516 cm3
Pole 3,642 cm2
Waga 0,983 kg/m