KWR7 profile is L profile used to support middle section of cladding panel. It is not as common as our standard KWR2 profile. Its resistance is lower due to its dimensions. 40 mm foot limits adjustment. KWR7 is used for projects with lower requirements. Undoubtedly its biggest advantage is low price.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 2,092 cm4
ly 2,027 cm4
Wx 0,724 cm3
Wy 0,679 cm3
Pole 1,304 cm2
Waga 0,353 kg/m