Konsole pasywne BSP KW4 PAS zostały zaprojektowane z myślą o zaostrzających się przepisach dotyczących parametrów izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Elementy te pełnią funkcję konstrukcyjną, przenosząc obciążenia pionowe oraz poziome z elewacji na konstrukcję budynku. Rozróżnia się dwa rodzaje konsol: nośne przenoszące zarówno obciążenia pionowe jak i poziome, mocowane na dwie kotwy oraz wiatrowe przenoszące jedynie siły poziome, mocowane na jedną kotwę. Specjalnie zaprojektowany kształt konsol oraz odpowiednio dobrane materiały, z których są one produkowane, pozwalają na uzyskanie stosunkowo dużej nośności przy jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnych parametrów izolacyjnych. Dzięki zastosowaniu konsol pasywnych BSP KW4 PAS można znacznie zniwelować efekt „mostków cieplnych” na elewacji zewnętrznej w warstwie termoizolacji.

Konsola KW4 PAS złożona jest z elementów aluminiowych w stopie EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6 oraz przekładki komorowej z tworzywa sztucznego o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych. Komory przekładki mieszczą się w warstwie wełny termoizolacyjnej tworząc niewentylowaną przestrzeń powietrzną, co również wpływa korzystnie na izolacyjność termiczną. Przekładka jest zaciskana w gniazdach elementów aluminiowych i tym samym połączona z nimi w sposób trwały. Konsole posiadają specjalnie zaprojektowaną kieszonkę o gr. 1,5 mm w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili oraz ustawianie ich płaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniają możliwość ich swobodnej rozszerzalności termicznej. Do mocowania konsol do konstrukcji budynku stosuje się elementy kotwiące dobrane na podstawie obliczeń statycznych. Pod konsole stosuje się specjalne podkładki systemowy BSP HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w celu uniknięcia korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych parametrów termoizolacyjnych.

Konsola BSP KW4 PAS została wyróżniona certyfikatem Passive House Institute w Darmstadt, potwierdzającym, że jest to wyrób o bardzo dobrych parametrach termicznych, doskonale nadający się do zastosowania w budownictwie pasywnym. Certyfikat jest do pobrania w poniższym linku:

Certyfikat Passive House

  • Wyrób spełniający podwyższone wymagania termiczne.
  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: B-s3,d0
  • Odporność korozyjna: C3

Wariant Wymiar A [mm] Wymiar B [mm]
KW4 PAS/170-60 FIX 170 60
KW4 PAS/170-120 FIX 170 120
KW4 PAS/170-150 FIX 170 150
KW4 PAS/200-60 FIX 200 60
KW4 PAS/200-120 FIX 200 120
KW4 PAS/200-150 FIX 200 150
KW4 PAS/220-60 FIX 220 60
KW4 PAS/220-120 FIX 220 120
KW4 PAS/220-150 FIX 220 150
KW4 PAS/240-60 FIX 240 60
KW4 PAS/240-120 FIX 240 120
KW4 PAS/240-150 FIX 240 150
KW4 PAS/260-60 FIX 260 60
KW4 PAS/260-120 fix 260 120
KW4 PAS/260-150 FIX 260 150
KW4 PAS/280-60 FIX 280 60
KW4 PAS/280-120 FIX 280 120
KW4 PAS/280-150 FIX 280 150