Konsola KE1 służy do mocowania fasad segmentowych. Jest ona mocowana od góry stropu i składa się z kilku części. Zaletą technologii fasad segmentowych jest łatwość i bezpieczeństwo montażu, co przyspiesza prace elewacyjne oraz wpływa korzystnie na koszt montażu całej fasady. Do zamontowania konsol segmentowych zaleca się stosowanie szyny montażowej zatopionej w konstrukcji stropu.

Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063

Stan dostawy: T6 lub T66

Klasa reakcji na ogień: A1

Odporność korozyjna: C3