Tłoczone konsole aluminiowe K1 zostały zaprojektowane w celu mocowania aluminiowych fasad słupowo-ryglowych. Optymalnie zaprojektowana konsola umożliwia w sposób pewny przeniesienie wszystkich obciążeń z konstrukcji elewacji na główną konstrukcję nośną budynku. Konsole umożliwiają bardzo precyzyjne ustawienie fasady, z możliwością regulacji jej położenia we wszystkich 3 kierunkach bez konieczności stosowania podkładek wyrównujących. Cechuje je przede wszystkim duża wytrzymałość na działanie siły poziomej oraz pionowej. Konsola K1 stanowi również element systemu BSP Floor to Floor.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Wariant Wymiar A [mm] Wymiar B [mm]
K1/80-150 fix 80 150
K1/80-120 fix 80 120
K1/80-100 fix 80 100
K1/80-80 fix 80 80
K1/100-150 fix 100 150
K1/100-120 fix 100 120
K1/100-100 fix 100 100
K1/100-80 fix 100 80
K1/120-150 fix 120 150
K1/120-120 fix 120 120
K1/120-100 fix 120 100
K1/120-80 fix 120 80
K1/160-150 fix 160 150
K1/160-120 fix 160 120
K1/160-100 fix 160 100
K1/160-80 fix 160 80
K1/200-150 fix 200 150
K1/200-120 fix 200 120
K1/200-100 fix 200 100
K1/200-80 fix 200 80