Do uzyskania jednolitej powierzchni elewacji wentylowanej lub fasady słupowo-ryglowej przy większych nierównościach lub w miejscach występowania lokalnych uskoków w konstrukcji budynku, można zastosować przedłużkę KP1. Pozwoli to uniknąć stosowania różnych wysięgów konsol, co korzystnie wpływa na logistykę i prędkość prac. Ponadto przedłużkę można zastosować przy dużych wysięgach, gdzie najdłuższa konsola BSP nie wystarcza, aby uzyskać projektowane odsunięcie.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.

Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063

Stan dostawy: T6 lub T66

Klasa reakcji na ogień: A1

Odporność korozyjna: C3

Wariant Wymiar A
[mm]
Wymiar B
[mm]
KP1/173-80 fix 173 80
KP1/173-100 fix 173 100
KP1/173-120 fix 173 120
KP1/173-150 fix 173 150