Profil BSP KCP jest profilem prostokątnym, zamkniętym o ściance grubości 3 mm, cechującym się stosunkowo dużą wytrzymałością. Profil posiada specjalne gniazdo do mocowania uszczelek oraz prowadnicę szynową do mocowania zaczepów BSP KC, co ułatwia ich prostoliniową lokalizację. Prowadnica profilu stanowi ponadto dodatkowe zabezpieczenie na wyrywanie z nich zaczepów.

Gatunek stopu: EN AW-AIMgSi zgodny z normą EN AW-6060

Stan dostawy: T66

Klasa reakcji na ogień: A1

Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx 7,861 cm4
ly 16,695 cm4
Wx 4,355 cm3
Wy 6,526 cm3
Pole 5,018 cm2
Waga 1,355 kg/m