System podkonstrukcji zaczepowej BSP KWRW jest systemem mechanicznego niewidocznego mocowania paneli na elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w technologii elewacji wentylowanej. System składa się z konsol aluminiowych BSP KW1 (alternatywnie konsol pasywnych z przekładką izolacyjna BSP KW1 PAS), profili aluminiowych pionowych BSP KWR1 i BSP KWR2, profili zaczepowych poziomych BSP KWRW oraz aluminiowych zaczepów punktowych BSP KWRW. Wszystkie elementy systemu BSP KWRW są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

Grubość konsol aluminiowych BSP KW1 wynosi od 3 do 4 mm w zależności od ich długości. Ich długość (wysięg) natomiast jest zależna od wysięgu elewacji i jest każdorazowo dobierana na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokość natomiast zależy od funkcji, jaką pełni konsola. Konsole stałe – przenoszące pionowe obciążenia od ciężaru elewacji na konstrukcję budynku – występują standardowo w wysokości 150 mm lub 120 mm. Konsole przesuwne – przenoszące jedynie poziome obciążenie od ssania i parcia wiatru – występują standardowo w wysokości 60 mm lub 90 mm. Konsole posiadają specjalnie zaprojektowaną kieszonkę o gr. 1,5 mm w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili oraz ustawianie ich płaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniają możliwość ich swobodnej rozszerzalności termicznej. Do mocowania konsol do konstrukcji budynku stosuje się elementy kotwiące dobrane na podstawie obliczeń statycznych. Pod konsole stosuje się specjalne podkładki systemowy BSP HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w celu uniknięcia korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych parametrów termoizolacyjnych.

Profile aluminiowe BSP KWR1 są profilami teowymi stosowanymi na łączeniu profili zaczepowych. Profile aluminiowe BSP KWR2 są natomiast profilami kątowymi stosowanymi jako profile wsporcze w środkowej części profili zaczepowych. Grubość nóżki profili wynosi 2 mm. Szerokość nóżki 70 mm zapewnia dużą sztywność profili umożliwiającą ich mocowanie w dużym rozstawie. Profile kątowe posiadają ściankę przednią o szerokości 50 mm. Profile teowe natomiast posiadają ściankę przednią o szerokości 120 mm, co zapewnia stosunkowo dużą regulację poziomą na łączeniu profili zaczepowych. Powierzchnia przednich ścianek profili jest ryflowana. Profile mocuje się do konsol za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×19 A2.

Poziome profile zaczepowe BSP KWRW mają ścianki grubości 2 mm. Mocowane są do profili pionowych za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×19 A2. Rozstaw pionowy profili powinien być zgodny z wytycznymi producenta okładziny.

Zaczepy BSP KWRW są produkowane z tego samego profilu o grubości 2 mm co poziome profile zaczepowe, lecz są one odwrócone o 180 stopni względem nich. Rozróżniamy zaczepy nośne o szerokości standardowej 120 mm – przenoszące pionowe obciążenia od ciężaru elewacji oraz poziome obciążenia od ssania i parcia wiatru – oraz zaczepy przesuwne o szerokości standardowej 60 mm – przenoszące wyłącznie obciążenia poziome. Dopuszcza się również stosowanie zaczepów o innych szerokościach wynikających z projektu. Zaczepy nośne zlokalizowane przy górnej krawędzi płyty są zaopatrzone w śruby regulacyjne M6. Wkręcając lub wykręcając śruby w gwintowanych otworach zaczepów reguluje się położenie panelu w pionie. Wysokość zaczepów umożliwia regulację pionową w zakresie 10 mm. Zaczepy mocuje się w płycie punktowo za pomocą kotew tylno-nacinających w rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta okładziny.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System BSP KWRW jest objęty Krajową Oceną Techniczną oraz Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

System ten powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

Rozwiązania dla elewacji, do których pasuje ten system:

Systemy mocowań dostępne dla tego systemu:

  • Mocowanie zaczepowe

Typy paneli dostępne dla tego systemu:

  • Beton architektoniczny
  • Gres
  • HPL
  • Kamień
  • Rockpanel
  • Szkło
  • Włókno-cement