System podkonstrukcji BSP KWRY jest systemem mechanicznego mocowania paneli kasetonowych, najczęściej kompozytowych lub stalowych, na elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w technologii elewacji wentylowanej. System składa się z konsol aluminiowych BSP KW1 (alternatywnie konsol pasywnych z przekładką izolacyjna BSP KW1 PAS), profili aluminiowych BSP KWRY oraz zaczepów aluminiowych BSP KWZ. Wszystkie elementy systemu BSP KW są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 lub EN AW 6063 w stanie T66 lub T6.

Grubość konsol aluminiowych BSP KW1 wynosi od 3 do 4 mm w zależności od ich długości. Ich długość (wysięg) natomiast jest zależna od wysięgu elewacji i jest każdorazowo dobierana na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokość natomiast zależy od funkcji, jaką pełni konsola. Konsole stałe – przenoszące pionowe obciążenia od ciężaru elewacji na konstrukcję budynku – występują standardowo w wysokości 150 mm lub 120 mm. Konsole przesuwne – przenoszące jedynie poziome obciążenie od ssania i parcia wiatru – występują standardowo w wysokości 60 mm lub 90 mm. Konsole posiadają specjalnie zaprojektowaną kieszonkę o gr. 1,5 mm w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili oraz ustawianie ich płaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniają możliwość ich swobodnej rozszerzalności termicznej. Do mocowania konsol do konstrukcji budynku stosuje się elementy kotwiące dobrane na podstawie obliczeń statycznych. Pod konsole stosuje się specjalne podkładki systemowy BSP HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w celu uniknięcia korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych parametrów termoizolacyjnych.

Profile aluminiowe BSP KWRY są profilami typu „Y” stosowanymi na łączeniu paneli elewacyjnych oraz jako profile wsporcze w środkowej części paneli. Grubość nóżki profili wynosi 2 mm. Głębokość profili 80 mm zapewnia dużą sztywność profili umożliwiającą ich mocowanie w dużym rozstawie. Szerokość profili BSP KWRY wynosi 99 mm, natomiast szerokość wnęki w profilu wynosi 55 mm. Profile mocuje się do konsol za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×19 A2.

Zaczepy aluminiowe BSP KWZ o wys. 20 mm posiadają specjalne „wąsy”, które po wsunięciu w profil BSP KWRY rozpierają się o jego ścianki umożliwiając tymczasowe umiejscowienie zaczepu w profilu oraz łatwe przesuwanie go wzdłuż profilu. Grubość ścianki zaczepu wynosi 3 mm. Zaczepy mocuje się do profili za pomocą wkrętów samowiercących lub śrub – dobór na podstawie obliczeń statycznych w zależności od sił działających na elementy. Na zaczepy nakłada się uszczelkę wyprodukowaną na bazie EPDM lub silikonu. Uszczelki stabilizują punkt zawieszenia paneli oraz zapobiegają przemieszczaniu się paneli. Uszczelki dostępne są w kolorze czarnym, szarym lub białym.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE. Uszczelki na zaczepach nie przekraczają wymiaru 50 mm x 50 mm, tym samym nie wymagają niezależnych badań w zakresie reakcji na ogień na podstawie raportu technicznego EOTA TR 021: Reaction to fire requirements for small components. Elementy systemu podkonstrukcji BSP KWRY posiadają pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

System BSP KWRY jest objęty Krajową Oceną Techniczną oraz Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

System ten powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

Rozwiązania dla elewacji, do których pasuje ten system:

Systemy mocowań dostępne dla tego systemu:

  • Mocowanie zaczepowe

Typy paneli dostępne dla tego systemu:

  • Kasety stalowe
  • Kompozyt aluminiowy – kasety