System BSP FTF (inaczej kondygnacyjny lub tzw. Floor to Floor) został zaprojektowany w celu zminimalizowania ilości zamocowań punktowych pomiędzy elewacją a konstrukcją budynku. Istotą systemu BSP FTF jest zwiększona rozpiętość montażu konsol, przeważnie w układzie kondygnacyjnym. Konsole są mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku, najczęściej do czoła płyty stropowej. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie głównie przy starych obiektach, których wypełnienie murowe jest bardzo niepewnym podłożem lub przy konstrukcjach stalowych o dużych rozpiętościach rygli.

System składa się z konsol fasadowych BSP K1, BSP K2 oraz profilu BSP KWR6. Wysokie parametry wytrzymałościowe konsol o ściankach gr. 8 mm spełniają podwyższone wymagania dotyczące nośności i sztywności elementów wsporczych, aby mogły one przenieść znaczne naprężenia, wynikające z rozmieszczenia punktów mocowań jedynie na poziomach stropów kondygnacyjnych.

Pionowe profile nośne BSP KWR6 zostały odpowiednio wzmocnione konstrukcyjnie, aby mogły bezpiecznie przenosić zwiększone obciążenia od ssania i parcia wiatru. Zamknięty kształt przekroju profilu zapobiega jego skręcaniu się oraz zwichrzeniu. Ponadto profil ten jest bardzo wytrzymały na ściskanie, dzięki czemu punkty stałe mocowania mogą być zlokalizowane również u dołu konstrukcji. Specjalnie ukształtowana ryflowana powierzchnia przedniej ścianki znacznie zwiększa trwałość połączenia na styku z okładziną zewnętrzną.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE. Elementy systemu podkonstrukcji BSP FTF są objęte Aprobatą Techniczną ITB o nr AT-15-9325/2014 „Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji BSP System do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych”. Posiadają również pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

System podkonstrukcji BSP FTF powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

Rozwiązania dla elewacji, do których pasuje ten system:

Systemy mocowań dostępne dla tego systemu:

 • Mocowanie klejone
 • Mocowanie nitowane

Typy paneli dostępne dla tego systemu:

 • Beton architektoniczny
 • Gres
 • HPL
 • Kamień
 • Kasety stalowe
 • Kompozyt aluminiowy – kasety
 • Kompozyt aluminiowy – panele płaskie
 • Rockpanel
 • Spiek kwarcowy
 • Szkło
 • Włókno-cement
 • Żaluzje aluminiowe

Produkty dostępne dla tego systemu: