Profil KWN5 jest profilem dekoracyjnym, stosowanym głownie przy styku okładziny wentylowanej z inną okładziną o mniejszym wysięgu. Profil zakrywa krawędź płyty elewacyjnej oraz maskuje szczelinę powstałą na styku okładzin o różnych wysięgach.

  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx cm4
ly cm4
Wx cm3
Wy cm3
Pole cm2
Waga kg/m