Profil KWF3

Profil KWF3 jest profilem dekoracyjnym, stosowanym na krańcach okładziny, zakrywając krawędź płyty elewacyjnej.

Profil KWF2

Profil KWF2 jest profilem fugowym, stosowanym do zaślepiania fug między płytami elewacyjnym. W profil z obu stron wsadza się płyty pozostawiając w profilu wolną przestrzeń w celu umożliwienia swobodnej pracy rozszerzalności okładziny.

Profil KWF1

Profil KWF1 jest profilem fugowym, stosowanym do zaślepiania fug między płytami elewacyjnymi.

Profil KWN6

Profil KWN6 jest profilem narożnym, dekoracyjnym. Posiada on część widoczną od zewnątrz. Po polakierowaniu profilu na dany kolor, stanowi eleganckie i estetyczne wykończenie narożników wypukłych okładziny zakrywając krawędź jednej z płyt narożnych.

Profil KWN5

Profil KWN5 jest profilem dekoracyjnym, stosowanym głownie przy styku okładziny wentylowanej z inną okładziną o mniejszym wysięgu. Profil zakrywa krawędź płyty elewacyjnej oraz maskuje szczelinę powstałą na styku okładzin o różnych wysięgach.

Profil KWN2

Profil KWN2 jest profilem narożnym, dekoracyjnym. Posiada on część widoczną od zewnątrz. Po polakierowaniu profilu na dany kolor, stanowi eleganckie i estetyczne wykończenie narożników wklęsłych okładziny. Zastosowanie znajduje najczęściej we wnętrzach.

Profil KWN1

Profil KWN1 jest profilem narożnym, dekoracyjnym. Posiada on część widoczną od zewnątrz. Po polakierowaniu profilu na dany kolor, stanowi eleganckie i estetyczne wykończenie narożników wypukłych okładziny. Zastosowanie znajduje najczęściej we wnętrzach.