Profil KWF3 jest profilem dekoracyjnym, stosowanym na krańcach okładziny, zakrywając krawędź płyty elewacyjnej.

Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063

Stan dostawy: T6 lub T66

Klasa reakcji na ogień: A1

Odporność korozyjna: C3

Parametr Wartość
lx cm4
ly cm4
Wx cm3
Wy cm3
Pole cm2
Waga kg/m