System zaczepowy BSP KCS jest systemem mechanicznego widocznego mocowania paneli szklanych na elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w technologii elewacji wentylowanej. System składa się z konsol aluminiowych BSP KW1 (alternatywnie konsol pasywnych z przekładką izolacyjna BSP KW1 PAS), profili aluminiowych BSP KCT i BSP KCL oraz zaczepów do mocowania paneli BSP KC3 i BSP KC4. Wszystkie elementy systemu BSP KCS są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

Grubość konsol aluminiowych BSP KW1 wynosi 4 mm. Ich długość jest zależna od wysięgu elewacji i jest każdorazowo dobierana na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokość natomiast zależy od funkcji, jaką pełni konsola. Konsole stałe – przenoszące pionowe obciążenia od ciężaru elewacji na konstrukcję budynku – występują standardowo w wysokości 150 mm lub 120 mm. Konsole przesuwne – przenoszące jedynie poziome obciążenie od ssania i parcia wiatru – występują standardowo w wysokości 60 mm lub 90 mm. Konsole posiadają specjalnie zaprojektowaną kieszonkę w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili oraz ustalanie ich płaszczyzny. Do mocowania konsol do konstrukcji budynku stosuje się elementy kotwiące dobrane na podstawie obliczeń statycznych. Pod konsole stosuje się specjalne podkładki systemowy BSP HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w celu uniknięcia korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych parametrów termoizolacyjnych. Konsole posiadają pozytywną opinię ITB dotyczącą paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Profile aluminiowe BSP KCT są profilami teowymi stosowanymi na łączeniu paneli szklanych. Profile aluminiowe BSP KCL są natomiast profilami kątowymi stosowanymi jako profile wsporcze w środkowej części paneli. Profile posiadają specjalne gniazda do mocowania uszczelek oraz prowadnice szynowe do mocowania zaczepów, dzięki czemu są one wszystkie mocowane prostoliniowo. Ponadto prowadnice stanowią dodatkowe zabezpieczenie na wyrywanie zaczepów z profili. Grubość nóżki profili wynosi 1,8 mm. Szerokość nóżki 72 mm zapewnia dużą sztywność profili umożliwiającą ich mocowanie w dużym rozstawie. Profile mocuje się do konsol za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×19 A2.

Zaczepy BSP KC3 są zaczepami pojedynczymi skrajnymi stosowanymi do mocowania paneli szklanych przy dolnej i górnej krawędzi elewacji. Zaczepy BSP KC4 natomiast są zaczepami podwójnymi pośrednimi stosowanymi do mocowania paneli w środkowej części elewacji. Zaczepy posiadają specjalne wyżłobienie dopasowane do prowadnic profili BSP KCT i BSP KCL. Posiadają również gniazda do mocowania uszczelek wypierających panele oraz zaopatrzone są w uszczelki samoprzylepne zapobiegające bezpośredniego styku szkła z aluminium. Standardowa szerokość zaczepów to 34 mm. Z uwagi na widoczną część zaczepów, można je polakierować na dowolny kolor metodą proszkową. Zaczepy mocuje się do profili za pomocą wkrętów samowiercących ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 5,5 mm lub śrub ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż M6. Dokładny rodzaj elementu złącznego należy dobrać za pomocą obliczeń statycznych.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji BSP KCS objęty jest Krajową Oceną Techniczną oraz Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

System ten powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

 

Rozwiązania dla elewacji, do których pasuje ten system:

Systemy mocowań dostępne dla tego systemu:

  • Mocowanie zaczepowe

Typy paneli dostępne dla tego systemu:

  • Gres
  • Spiek kwarcowy
  • Szkło