Podkładka ze spienionego PVC jest stosowana pod konsole oddzielając je od konstrukcji budynku, tym samym zapobiegając korozji na styku dwóch elementów. Cechuje się ona niską przewodnością cieplną, przez co pełni również funkcję termoizolacyjną niwelując w pewnym stopniu zjawisko „mostka termicznego”. Standardowe grubości podkładek to 2 mm oraz 10 mm.

  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.